Testamente

Testamentering til Tøstrup Kattehjem


Det er altid en god idé at tænke over, hvad der skal ske med din eventuelle arv.


Hvis du overvejer at skrive Tøstrup Kattehjem ind i dit testamente, kan det sagtens lade sig gøre. 

 

Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene.

Tøstrup Kattehjem er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8a og skal derfor ikke betale arveafgift. 

 

Det er gratis at testamentere til os. 

 

Tøstrup Kattehjem har en aftale med advokat Karsten Isager om rådgivning og testamentering. 

 

Advokaterne.com

Åboulevarden 3, 1

8000 Aarhus C

Tlf. 8613 8833

 

Advokat Karsten Isager 

Advokat Karsten Isager

Forretningsområder:

 

Generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder, herunder retssagsbehandling, behandling af konkurs- og dødsboer, inkasso, fast ejendom, lejeret, skilsmissesager, bodelinger, forældremyndighed, testamenter, ægtepagter og tvangsfjernelse af børn.

 

Uddybning af arbejdsområder:


Jeg har over 20 års erfaring med generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder i Østjylland.

 

Jeg har repræsenteret private og erhvervsvirksomheder i et stort antal rets-, voldgifts- og straffesager.

 

Herudover har jeg behandlet talrige konkurs- og dødsboer samt repræsenteret arvinger i skiftesager.

 

Jeg har et indgående kendskab til de særlige problemer, som vedrører fast ejendom, herunder overdragelse af fast ejendom, mangler ved fast ejendom og lejeret.

 

Endvidere har jeg generel erfaring med udarbejdelse af kontrakter samt testamenter og ægtepagter.

 

Som et led i den generelle erhvervsrådgivning behandler jeg mange inkassosager.

 

Endelig har jeg repræsenteret et stort antal klienter i forbindelse med skilsmisse og forældremyndighedssager samt ved bodelinger.

 

Igennem en årrække har jeg repræsenteret en lang række børn og forældre fra hele Danmark i forbindelse med behandling af tvangsfjernelse af børn ved møde sammen med familierne i Børn & Ungeudvalget, Ankestyrelsen, byretten og landsretten.

 

Jeg er medlem af flere bestyrelser og har i mange år været aktiv deltager i bestyrelserne i Tebstrup Maskinfabrik A/S og Fonden Brolund.

 

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.