Marianns private hundehold

Marianns private hundehold


Ved siden af internatet ligger Marianns private bolig, hvor Mariann og hendes mand løbende modtager og formidler hunde, der trænger til nye hjem.

Til orientering har dette hundehold intet at gøre med Tøstrup Dyreværn & Kattehjem.


Den lovpligtige hundeholderuddannelse

Kursusbevis