Godkendelser

Når man driver et kattehjem som Tøstrup, så er tilladelser meget vigtige.

Tilladelserne er på plads!


Internattilladelse

Miljø- og Fødevarestyrelsen har godkendt os som internat.

Du kan se tilladelsen her. Og godkendelsesrapporten her.

 

Indsamlingstilladelse

Samtidig skal der være tilladelse til at indsamle penge. Dette gælder både indsamlinger og donationer mv. Denne tilladelse kommer fra Civilstyrelsen, også kaldet Indsamlingsnævnet. – Den aktuelle tilladelse for 2022 kan ses her (er lidt længe om at hente siden).

 

SKAT-godkendelse

Sidst, men ikke mindst, skal der være en godkendelse fra SKAT, som giver dem, der donerer penge, mulighed for at få et fradrag for donationer til Tøstrup Dyreværn & Kattehjem.

Du kan se godkendelsen her.