Godkendelser

Dyreværnet Tøstrup Kattehjem | Sjørupgårdvej 15 Tøstrup | 8581 Nimtofte | Tlf. 86480020

MobilePay:480060 | E-mail mail@toestrupdyrevaern.dk | CVR nr 40157522


NØDTELEFON 40539032 Døgnet rundt – ved tilskadekomne dyr 

Når man driver et Kattehjem som Tøstrup, så er tilladelser meget vigtige.

Tilladelserne er på plads! De kan ses som pdf ved et tryk på en af knapperne til højre på denne side.

 

Miljø og Fødevarestyrelsen har godkendt os som internat.

 

Samtid så skal der være tilladelse, til at indsamle penge. Dette gælder både indsamlinger og donationer mv. Denne tilladelse kommer fra Civilstyrelsen også kaldet indsamlingsnævnet.

 

Sidst, men ikke mindst, skal der være en godkendelse fra SKAT, der giver dem, der donerer penge mulighed for at få et fradrag for donationer til Dyreværnet Tøstrup Kattehjem.