Godkendelser

Dyreværnet Tøstrup Kattehjem | Sjørupgårdvej 15 Tøstrup | 8581 Nimtofte | Tlf. 86480020

MobilePay:480060 | E-mail mail@toestrupdyrevaern.dk | CVR nr 40157522

NØDTELEFON 40539032 Døgnet rundt – ved tilskadekomne dyr 

Bestil Tøstrup årskalender 2019

Når man driver et Kattehjem som Tøstrup, så er tilladelser meget vigtige.

Tilladelserne er på plads, men dokumenterner er lidt forsinket.

 

Miljø og Fødevarestyrelsen har godkendt os som internat.

 

Samtid så skal der være tilladelse, til at indsamle penge, dette gælder både direkte indsamlinger, men også donationer mv.Dette kommer fra Civilstyrelsen også kaldet indsamlingsnævnet.

 

Sidst men ikke minds, så skal der være en godkendelse fra SKAT som giver dem som Donere midler mulighed for at få et fradrag for donationer, støtte som man yder til Tøstrup kattehjem og Dyreværn.

 

Du kan se disse tilladelser, ved at klikke på de enkelte link ( knapper ) åbner en PDF fil

Siden er under redigering og vil blive opdateret ultimo januar 2019