Bestyrelsen

Dyreværnet Tøstrup Kattehjem | Sjørupgårdvej 15 Tøstrup | 8581 Nimtofte | Tlf. 86480020

MobilePay:480060 | E-mail mail@toestrupdyrevaern.dk | CVR nr 40157522


NØDTELEFON 40539032 Døgnet rundt – ved tilskadekomne dyr 

Bestyrelsen


Bestyrelsen i foreningen Dyreværnet Tøstrup Kattehjem er:


Formad: Jan Stein

Kasserer: Kirsten Stein

Medarbejderrepræsentant: Zenia Nielsen


Bestyrelsen vil på et tidspunkt blive udvidet til 5 personer.Opdateret: 28/5-2019